Det er fedt at være leder, der er et godt ledersammenhold i Vinderslev spejdergruppe, kom og vær med

Vi er i øjeblikket 1 ulveleder, og 3 spejderledere, så derfor mangler vi ulveledere!

At være leder giver dig et fantastisk sammenhold både ledere imellem, men også spejder og leder imellem. Du får prøvet nye grænser og møder en masse spændende mennesker. Du bliver rig på opevelser sammen med spejdere og andre ledere. Du får lov at give en masse, men du modtager mindst lige så meget igen!

Ud over ledere har vi også et rigtig godt grupperåd, som blandt andet sørger for vores regnskab, hjælper til ved arrangementer, samler trådene og altid står bag lederne i deres arbejde. Grupperådet er Windir-spejdernes bestyrelse. Grupperådet består af en flok forældrerepræsentanter, ulve- og spejderlederne, gruppelederen, sekretæren samt kassereren.

Der er ingen specielle krav til det enkelte grupperådsmedlem udover, man skal være villig til at gøre en aktiv indsats rent praktisk (lederne tager sig af selve det spejdermæssige), samt at man deltager aktivt i debatten om det lokale spejderarbejde på grupperådsmøderne.
Året igennem er grupperådet ekstra aktivt ved de særlige lejligheder, og vi står for det praktiske ved Nytårsparaden, Gruppeturene, Skt. Hans, loppemarkedet på Mausing Marked samt Juleafslutningen.

Sædvanligvis holder vi ca. 6-8 grupperådsmøder pr. år ( á ca. 2 timer i Spejderhuset).
Vi aftaler hvem, der gør hvad på grupperådsmøderne og hjælper hinanden med gøremålene.
Er du interesseret i at høre mere om arbejdet, er du meget velkommen til at kontakte grupperådsformanden/-ledereneller læse mere på KFUM-spejderne/spejdernet.dk (søg på grupperåd). Her er der også altid plads til flere, da det kun er godt med noget fornyelse og nye ideer ind imellem, og ikke mindst nye kræfter!

Udover grupperådet har vi en flok aktive og engagerede supportere og hjælpere. Pt. er der 7 supportere. De giver lederne og grupperådet en hånd når der er arrangementer, lejre og til andet spejderarbejde, når der er brug for støtte. Gennem årene har de hjulpet med madlavning til Mausing Marked, arbejdsdag i spejderhuset, kørsel af spejdere, gillning af pølser til sct. Hans og meget mere.

Har du lyst til at være leder eller være med i grupperådet hos Windir, eller lyst til at give en hjælpende hånd, kontakt endelig Lotte Arhøj eller Jim Schlüssel på telefon, så finder vi helt sikkert ud af det.

    Senest opdateret: 27-04-2019

Webdesign Margrethe Lundgaard